Duboš Gradnja

d.o.o.

Energetski pregled javne rasvjete

Od 1. srpnja 2015. godine javni sektor je dužan provoditi energetski pregled sustava javne rasvjete svakih pet godina. Tvrtka DUBOŠ GRADNJA posjeduje ovlaštenje od strane Ministarstva i u mogućnosti smo Vam ponuditi energetski pregled sustava javne rasvjete.
pic1

Slika 1 : Uređaj za geopozicioniranje i betonski stup javne rasvjete s svjetiljkom Dalmino i reflektorom

Tijek energetskog pregleda obuhvaća obilazak cijelog sustava javne rasvjete. Sve svjetiljke unutar sustava javne rasvjete geopozicioniramo s uređajem točnosti <1m tvrtke SPECTRA PRECISION, te istovremeno prikupljamo ostale potrebne podatke s energetskog i svjetlotehničkog stajališta (primjerice tip svjetiljke, tip izvora svjetla, snaga izvora svjetla, tip stupa i slično). Nakon toga vršimo mjerenja na svakom mjernom mjestu (ormar javne rasvjete ili trafostanica) s modernim mrežnim analizatorom tvrtke METREL nakon postizanja stacionarnog stanja. Konačno podatci prikupljeni na terenu se obrađuju i uspoređuju s računima za električnu energiju u zadnje tri godine.

pic2

Slika 2 : Mrežni analizator i provedba mjerenja u ormaru javne rasvjete

Provedbom energetskog pregleda javne rasvjete dobiva se detaljan uvid u trenutno stanje sustava javne rasvjete, kao i mogućih poboljšanja. Energetski pregled predstavlja osnovu daljnje modernizacije sustava javne rasvjete.

Za ponude nam se obratite na info@dubos.hr

 

Reference – Energetski pregledi javne rasvjete:

 1. Općina Pisarovina
 2. Općina Delnice
 3. Grad Bjelovar
 4. Grad Petrinja
 5. KBC Sestre milosrdnice
 6. Grad Sisak
 7. Grad Velika Gorica
 8. Općina Selca
 9. Grad Glina
 10. Općina Ljubeščica
 11. ZGOS Prudinec Jakuševec
 12. Općina Donja Dubrava
 13. Grad Samobor
 14. Grad Kraljevica
 15. Općina Martijanec
 16. Općina Sveti Đurđ